Thứ ba, 26/01/2021

Thu

Thứ năm, 15/10/2020

Tranh của họa sĩ PHAN TUẤN NGỌC 

Tranh: Thu

Chất liệu: Sơn mài

Tác giả: Phan Tuấn Ngọc 

(Nguồn: TC VNNB 241+242+243)

 

Bài viết khác