Chủ nhật, 29/11/2020

Công văn của UBND tỉnh Ninh Bình: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 31/03/2020

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 213/UBND-Vp6 về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trang TTĐT VNNB xin đăng toàn văn nội dung văn bản. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 213/UBND-VP6 ngày 31/3/2020 yêu cầu: Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

3. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến; yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid – 19 hiện hành. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Giao Sở Thông tin, Truyền thông chỉ đạo VNPT Ninh Bình, Viettel Ninh Bình triển khai các giải pháp, chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì đường truyền internet, các hệ thống thông tin thông suốt 24/24h.

4. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn địa phương phụ trách; thực hiện việc giám sát, cách ly tập trung những trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai theo tinh thần chỉ đạo tại văn bản số 44/UBND-VP6 ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị, Chủ tịch các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách/.

Bài viết khác