Chủ nhật, 29/11/2020

Thông báo kết luận hội nghị bàn về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 16/04/2020

Ngày 16/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covd-19 tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh và một số đồng chí là thành viên BCĐ tỉnh. Sau khi nghe Báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận. Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo kết luận:

Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Bình (ninhbinh.gov.vn)

Bài viết khác