Thứ tư, 25/11/2020

Thông báo kết luận hội nghị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Thứ năm, 23/04/2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành là thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trong thời gian qua vaF các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận hội nghị. Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn Thông báo Kết luận.

 

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)

 

 

 

Bài viết khác