Thứ ba, 26/01/2021
Sách mới

Hương tháng Ba

Thứ hai, 19/10/2020

Tập thơ của tác giả NGUYỄN THỊ LIÊN 

Ngày trở về

Thứ sáu, 26/06/2020

Tập thơ của tác giả NGUYỄN ĐÌNH VÂN 

Cố đô Hoa Lư - thắng tích và huyền thoại

Thứ sáu, 26/06/2020

Tập Nghiên cứu- sưu tầm của tác giả LÊ DOÃN ĐÀM

Hoa sen khóm trúc

Thứ tư, 13/05/2020

Tập Truyện lịch sử của tác giả NGUYỄN KHẮC THIỆU 

Gió qua mùa nhớ

Thứ hai, 04/05/2020

Tập thơ của tác giả PHAN DƯ

Xuống cửa là đường

Thứ ba, 24/12/2019

Vũ Văn Lâu và tác phẩm bên luỹ tre làng

Thứ năm, 18/07/2019

NGUYỄN VĂN TRÒ
Vũ Văn Lâu sinh ngày 2/8/1944 ở làng Phúc Trì, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, trong một gia đình nông dân khá giả. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội, anh làm giáo viên và viết văn, viết báo, nghiên cứu văn hoá dân gian, có nhiều tập sách được xuất bản.

Sau lũy tre làng

Thứ năm, 13/06/2019

Dạo khúc an nhiên

Thứ năm, 14/03/2019

Phúc nhà

Thứ năm, 14/03/2019

Những chuyến đò thơ

Thứ năm, 14/03/2019

Mạch nguồn tri âm

Thứ tư, 27/02/2019