Thứ ba, 26/01/2021

Làm sạch mốc

Thứ năm, 15/10/2020

Ảnh nghệ thuật của TRẦN VĂN LŨY
(Huy chương Đồng - Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng, năm 2016)

Ảnh nghệ thuật "Làm sạch mốc"                                                      Tác giả: Trần Văn Lũy 

(Nguồn:TC VNNB 241+242+243)

Bài viết khác