Thứ năm, 21/01/2021
Tiểu thuyết

Sân 51

Thứ năm, 25/07/2019

Trích tiểu thuyết "Người cũ" của TÙNG ĐIỂN
Địa chỉ 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Trước năm 1945, vua Bảo Đại đã từng chọn làm nơi ở. Hòa bình lập lại năm 1954, Chính phủ cho giới văn nghệ làm trụ sở.