Thứ ba, 26/01/2021
Trường ca

Trích đoạn Trường ca "Trăng Tân Trào"

Thứ năm, 21/05/2020

HỮU THỈNH

“Trăng Tân Trào” là trường ca mới nhất của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được vinh danh Giải A- Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức. 

Những người làm chủ biển đông

Thứ tư, 24/07/2019

Trường ca của VĂN LÊ
(Tặng đồng đội)