Thứ năm, 21/01/2021

Mời dự trại sáng tác VHNT đợt 2 năm 2019

Thứ năm, 01/01/1970

Kính gửi: Các đồng chí hội viên thuộc chuyên ngành: Văn xuôi. Thơ, Lý luân phê bình, Nghiên cứu sưu tầm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Tác giả kịch bản sân khấu và đạ diễn.