Thứ năm, 21/01/2021
Văn nghệ sĩ Ninh Bình xa quê

Nhà thơ Văn Lê

Chủ nhật, 03/05/2020

Văn Lê là cây bút đa tài, ngoài làm thơ ông còn viết văn, viết kịch bản và đạo diễn phim. Đạt nhiều thành tựu. Tác phẩm của ông được giới thiệu và dịch ra một số nước trên thế giới. Ông được phong Nghệ sĩ ưu tú của ngành điện ảnh.